Mededelingen

15 april 2023

Er staan twee nieuwe beschrijvingen voor wandelroutes over ons park op deze site. Je kunt ze hier bekijken: wandelroute

1 maart 2023

Inschrijven voor de wachtlijst kan alleen digitaal.

Meer informatie onder het kopje: tuin kopen en daarna: informatie kandidaat-huurders.

 

De wachttijd voor een volkstuin zal gemiddeld vier jaar bedragen.

 

LET OP: INSCHRIJVEN VOOR EEN TUIN GEWIJZIGD.

Wilt u een tuin kopen dan stuurt u, vóór donderdag, een mail naar tuinpark de Molen met uw inschrijfnummer en het tuinnummer. De drie kandidaten met het laagste nummer worden door ons uitgenodigd op de verkoopdag.

Meer informatie onder het kopje: tuin kopen en daarna: informatie kandidaat-huurders.

Molenkrant

Artikelen uit de Molenkrant juli 2020 kun je hier bekijken.

Artikelen uit de Molenkrant April 2020 kun je hier bekijken.

Artikelen uit de Molenkrant April 2019 kun je hier bekijken.Honden en katten op de tuin

zijn welkom op het park (uiteraard ook toelaatbare andere dieren) met inachtneming van:

  • Honden en katten mogen niet onaangelijnd buiten de eigen tuin lopen
  • Uitwerpselen mogen niet op het complex worden achtergelaten, het dient direct opgeruimd te worden
  • De huisdieren mogen geen overlast veroorzaken
  • Honden dienen buiten de eigen tuin te worden aangelijnd

Februari 2013

illegale bouwsels

Aan de leden:

Op 13 februari 2013 heeft het bestuur een controle gedaan betreffende de bouwsels die op de tuinen staan. Daar vallen ook onder: schuttingen, kisten, schuren, pergola’s, overkappingen, bestrating etc. Dit is ook besproken op de Voorjaarsvergadering agenda punt 4 bestuur – mededelingen en tijdens de Najaarsvergadering agendapunt 8 beleidsplan 2014.

Alles wat gebouwd is vóór 1 februari 2013 zal door het bestuur worden getolereerd totdat de tuin in de verkoop gaat. Op het moment dat een tuin wordt verkocht en er geen bouwtekeningen zijn ingeleverd, moet alles worden verwijderd en wordt er niets mee getaxeerd. Als u wel tekeningen hebt ingeleverd wordt alles wel meegetaxeerd, behalve als er een schutting staat op de rooilijn.

Volgens de bouwvoorschriften mag u één gereedschapskist hebben. De tweede wordt dus NIET getaxeerd. Een pergola zonder bouwtekening wordt NIET  getaxeerd. Plastic opruimkisten worden NIET  getaxeerd. Vlonders, terrassen en grindvelden, die samen meer dan 30% van de tuin beslaan, worden niet getaxeerd. Vaste overkappingen die vastzitten aan het huis of schuur moeten worden verwijderd bij verkoop. Ook losstaande bouwsels met overkappingen moeten worden verwijderd bij verkoop.

Al deze bouwsels zijn illegaal volgens de bouwvoorschriften van de Bond, dus wij als bestuur moeten hier tegen optreden.

Dan blijft er nog één zwaar punt over en dat zijn de schuttingen. Volgens de bouwvoorschriften mag elke tuin een schutting hebben van 5,5 meter lang. Wel moet hier een tekening voor worden ingeleverd en moet er goedkeuring worden gegeven door het bestuur. Volgens de reglementen moet deze schutting 50 cm. van de rooilijn staan.

Bij de controle van de tuinen is gebleken dat bijna iedereen illegale bouwsels in de tuin heeft staan, dus daar moeten wij als bestuur iets aan doen in de toekomst en dat is:

  1. Iedereen die vóór 1 februari 2013 een schutting heeft geplaatst moet hiervoor, indien nog niet gedaan, een tekening inleveren bij het bestuur van een schutting van max. 5,5 meter. Is de schutting langer, dan dient dit gedeelte bij verkoop te worden weggehaald. Als geen tekening wordt ingediend zal alles moeten worden verwijderd bij verkoop.
  2. Staat een schutting op de rooilijn, dan wordt deze niet meegetaxeerd. Als er geen tekening is ingediend zal deze moeten worden verwijderd bij verkoop.
  3. Wie na 1 februari 2013 heeft gebouwd en geen tekening heeft ingediend of goedkeuring heeft gekregen van het bestuur zal worden aangeschreven en dient de illegale bouwsels binnen een maand te verwijderen.

Met vriendelijke groet,

 Het Bestuur De Molen


Bouwvoorschriften

 

Beste Tuinders,

Het afgelopen tuinseizoen zijn wij, het Bestuur, een aantal keren geconfronteerd met tuinleden die zich niet aan de bouwvoorschriften van de Bond van Volkstuinders hebben gehouden.

De confrontatie bestond uit het feit dat er problemen ontstonden tussen buurtuinleden waarvan 1 of beiden zich niet aan de voorschriften had gehouden en wij als Bestuur bemiddelend moesten optreden.

Wij, het  Bestuur, hebben e.e.a. gedoogd met of zonder toestemming en willen dan ook niet achterom kijken. Zoals reeds gemeld op de najaarsvergadering in 2012 zal er een totale inventarisatie van elke tuin plaatsvinden

Dit houdt NIETin dat,  als u buiten de Bondsvoorschriften heeft gehandeld, wij u opdracht geven dit te verwijderen. Bij verkoop zal dit WEL gebeuren en zolang uw tuin en opstallen niet voldoen aan de voorgeschreven voorschriften, er geen medewerking verleend zal worden aan de verkoop. Er is geen discussie mogelijk over scheidingslijnen c.q. rooilijnen. De officiële maatvoering zal gehandhaafd worden.

U MOET ZICH ER TERDEGEN VAN BEWUST ZIJN, DAT ALLES WAT  NU ( 1 februari 2013) ZONDER VERGUNNING GEBOUWD OF NEERGEZET WORDT VERWIJDERD MOET WORDEN