Informatie voor kanditaat-huurders


Inschrijven voor de wachtlijst bij De Molen:

Inschrijven kan digitaal met onderstaand inschrijfformulier. Dit dient u, vergezeld van uw inschrijving bij de Bond van Volkstuinders en een geldig ID bewijs (BSN nummer kunt u afschermen), opsturen naar: [email protected].

U betaalt eenmalig €30,-- inschrijfgeld. Dit geld kunt u overmaken naar onze rekening bij de Rabobank:NL55RABO0131780840 t.n.v. tuinpark de Molen.

Als de inschrijving verwerkt is ontvangt u uw inschrijfformulier retour met het volgnummer waarmee wij u hebben ingeschreven.

Als u klikt op de link: inschrijfformulier krijgt u een formulier toegestuurd.  

Wanneer mag u een tuin en tuinhuis kopen

Om in aanmerking te komen voor een tuin op De Molen moet u 14 dagen zijn ingeschreven als kandidaat-lid op ons tuinpark. De te koop staande tuinen moeten eerst 14 dagen op het publicatiebord hebben gehangen. Binnen die 2 weken hebben de tuinleden eerst de mogelijkheid de tuin te kopen, na die periode komen ook de kandidaat-leden in aanmerking.

Een tuin gezien

U bent gaan kijken op een tuin, en heeft het huis van binnen en van buiten gezien, de tuin bekeken, de taxatierapporten nauwkeurig gelezen en gecontroleerd.

Pas dan schrijft u zich in op 1 of meerdere tuinen. Eigen tuinleden die willen ruilen van tuin gaan altijd voor.


Inschrijven op een tuin

Dit doet u door een mail te sturen naar tuinpark de Molen met daarin uw inschrijfnummer van onze wachtlijst en het tuinnummer waar het om gaat. Deze mail moet binnen zijn op de donderdag vóór de verkoopdag (zaterdag). De drie kandidaten met het laagste nummer zullen worden uitgenodigd op de verkoopdag. Vanaf eind maart tot eind september wordt getaxeerd. In de wintermaanden komen er dus geen huisjes op de website.

 

Verkoopdag:

Bent u uitgenodigd op de verkoopdag dan meldt u zich tussen 11.00 en 12.00 uur in de bestuurskamer van ons park.

 

De tuin wordt u toegewezen:

Als een tuin u wordt toegewezen zal er een afspraak worden gemaakt voor de verkoop en de verdere administratieve afhandeling. Op de dag van verkoop dient de huurovereenkomst getekend te worden en dient u een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) te overleggen.

De gemiddelde huurprijs all-in bedraagt zo’n € 650,00 per jaar exclusief verzekering.

De tuinhuizen dienen verzekerd te zijn tegen brand en inbraakschade. De inboedel moet apart verzekerd worden.

 

Inboedel:

U bent niet verplicht de inboedel over te nemen.

 

U bent lid

Na de koop bent u officieel lid van Tuinpark De Molen.

Als lid van de vereniging heeft u rechten en plichten, een van de plichten is dat u minstens zes werkbeurten van 4 uur verricht. Dit kan zijn voor onderhoud van het tuinpark, clubhuis of andere werkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden plaats in de maanden maart tot en met november op zaterdagmorgen van 9:00 tot 13.00 uur.

 

Nadere informatie hiervoor kunt u nalezen in het Huishoudelijk Reglement, artikel 17.
Terug naar: /tuin-kopen