Baggeren

 

Waarom Baggeren?

Sloten zijn ondiep, voedselrijk en zonlicht dringt door tot op de bodem. Hierdoor kunnen waterplanten erg goed groeien. Jaarlijks sterven waterplanten af en valt blad van de bomen in de sloot waardoor een grote hoeveelheid plantaardig materiaal zich op de bodem van de sloot ophoopt. Hierdoor worden de sloten snel ondieper. Zonder onderhoud kunnen sloten in 5 tot 10 jaar veranderen in stinkende modderpoelen waar geen water meer doorheen stroomt waardoor de aan en afvoerfunctie van (regen)water via de sloot in gevaar komt. Hierdoor stijgt de grondwaterstand in alle tuinen op ons volkstuinpark, ook in de tuinen die niet aan een sloot grenzen.

Dit heeft de volgende gevolgen:

1.   Regenwater kan niet meer worden afgevoerd uit de tuin waardoor plassen water in de tuin blijven staan.

2.   Een hoge grondwaterstand is slecht voor bomen en struiken want die staan met hun wortels in het water.

3.   In dichtgeslibde sloten staat weinig water. Als er weinig water in de sloot staat is de zuurstof snel op. Vissen, planten en andere levende organismen kunnen hierdoor niet meer in de sloot leven.

4.   De grondwaterstand kan stijgen tot boven de septictank waardoor de septictank niet meer werkt.

5.   Water uit zakputten wordt niet meer afgevoerd. Ik heb het over de zakput die bij de septictank ligt en de zakput waar de afvoer van aanrecht en badkamer op uit komt.

Elk jaar is slootonderhoud/baggeren nodig om de sloten op diepte te houden waardoor bovenstaande gevolgen niet in gang kunnen worden gezet.

 

Wat houdt slootonderhoud in?

1.   Het wegknippen/maaien van hoge begroeiing van de slootkant zodat je er kan lopen en later kan je er bagger neergooien.

2.   Het verwijderen van (overtollige) waterplanten.

3.   Het verwijderen van overtollig riet in de slootkant.

4.   Het verwijderen van drijfvuil, kroos, ingevallen bladeren, overhangende takken, gezonken voorwerpen en overige zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen.

Verwijderen van zaken die de aan- en afvoer en berging van water hinderen kan je doen met een hark, dus eerst de hark door de sloot. Daarna ga je baggeren.

 

Wat houdt baggeren in?

Baggeren doe je met een baggeremmer. Dit is een licht metalen emmer met een lange steel. Door de lange steel kan je de baggeremmer op zijn kop midden in de sloot plaatsen. Je duwt de emmer tegen de bodem van de sloot en vervolgens trek je de emmer over de bodem van de sloot naar je toe. Hierdoor trek je de emmer vol met bagger. Vlak voor de beschoeiing draai je de emmer om en til je de emmer op de kant om hem vervolgens om te draaien en leeg te gooien. Op de plek waar je begint haal je 3 a 4 emmers bagger uit de sloot, dan doe je hetzelfde 1 meter verderop weer, vervolgens weer 1 meter verderop tot je klaar bent.

 

 Terug naar: /algemene-informatie