Informatie voor kanditaat-huurders

Inschrijven voor de wachtlijst bij De Molen

Als u wilt inschrijven als aspirant voor de wachtlijst van De Molen dient u zich aan te melden in de bestuurskamer op de 1e of 3e zaterdag van de maand tussen 11:00 uur en 12:00 uur, in de zomerperiode van april t/m september. In de winter (behoudens de maand januari) alleen op de 1e zaterdag van de maand.

  • U kunt aantonen dat u bent ingeschreven als aspirant-lid bij de Bond van Volkstuinders.
  • U betaalt contant eenmalig €23,- inschrijfgeld. We hebben GEEN pin.


Wanneer mag u een tuin en tuinhuis kopen

 Om in aanmerking te komen voor een tuin op De Molen moet u 14 dagen zijn ingeschreven als kandidaat-lid op ons tuinpark.

De te koop staande tuinen moeten eerst 14 dagen op het publicatiebord hebben gehangen.

Binnen die 2 weken hebben de tuinleden eerst de mogelijkheid de tuin te kopen, na die periode komen ook de kandidaat-leden in aanmerking.

Een tuin gezien

U bent gaan kijken op een tuin, en heeft het huis van binnen en van buiten gezien.

De tuin bekeken, de taxatierapporten nauwkeurig gelezen en gecontroleerd.

Pas dan schrijft u zich in op 1 of meerdere tuinen.

 

Inschrijven op een tuin

Als u wilt inschrijven op 1 of meer tuinen dient u zich aan te melden bij het bestuur, op de 1e en 3e zaterdag van de maand tussen 11:00 uur en 12:00 uur, in de zomerperiode van april t/m september.

In de winter (behoudens de maand januari) alleen op de 1e zaterdag van de maand.

Als de inschrijving klaar is moet u wachten tot na 12:00 uur, dan hoort u of de gekozen tuin beschikbaar is.

Het lid dat het langst ingeschreven staat gaat voor, een tuinlid van De Molen gaat voor een kandidaat-lid.

Het bestuur is bevoegd in uitzonderingsgevallen hier van af te wijken.

 

Als een tuin u wordt toegewezen zal er een afspraak worden gemaakt voor de verkoop en de verdere administratieve afhandeling.

Die zelfde dag dient de huurovereenkomst getekend te worden.

Ook moet een uittreksel basisregistratie worden overlegd.

 

De gemiddelde huurprijs all-in bedraagt zo’n € 650,00 per jaar exclusief verzekering.

De tuinhuizen dienen verzekerd te zijn tegen brand en inbraakschade.

De inboedel moet apart verzekerd worden.

 

U bent lid

Na de koop bent u officieel lid van Tuinpark De Molen.

Als lid van de vereniging heeft u rechten en plichten, een van de plichten is dat u minstens zes werkbeurten van 4 uur verricht.

Dit kan zijn voor onderhoud van het tuinpark, clubhuis of andere werkzaamheden.

Deze werkzaamheden vinden plaats in de maanden maart tot en met november op zaterdagmorgen van 9:00 tot 13:00 uur.

Nadere informatie hiervoor kunt u nalezen in het Huishoudelijk Reglement, artikel 17. Daarnaast bent u verplicht om uw tuin bij te houden, dat staat voorop.

Een eigen tuin vraagt (eist) dat er aan gewerkt wordt: bijhouden van de heg, schoffelen, grasmaaien, onkruid verwijderen, snoeien, enzovoort.

Is de tuin aan een sloot gelegen, dan moet het lid deze elk jaar baggeren.

Regelmatig worden door een commissie tuincontroles verricht.

 

 

Blijft u in gebreke, dan krijgt u een waarschuwing en kan er een boete worden opgelegd.

 

Op ons park worden ook activiteiten georganiseerd die per seizoen kunnen verschillen en waar u aan kunt deelnemen.

Bijvoorbeeld: klaverjassen, creatief bezig zijn, bingo, jeu de Boules, enzovoort.

In De Molenkrant en op de website kunt u alle activiteiten, die het betreffende seizoen biedt, lezen.

Op vrijdag en op de meeste zaterdagavonden is de bar geopend. In de schoolvakanties wordt er aan de kinderen gedacht.

 

Om ons tuinpark goed te laten functioneren hebben wij steun van vrijwilligers nodig, die in hun vrij tijd op allerlei manieren met het park bezig zijn.

De vrijwilligers zijn onderverdeeld in diverse commissies en bereiden ieder -op eigen manier en inzet- veel werkzaamheden voor.

 

Vele handen maken licht werk!

Wij wensen u een hele fijne tijd toe.

 

 

 

Het Bestuur van Tuinpark De Molen


Terug naar: /tuin-kopen