Informatie voor kanditaat-huurders


Informatie voor kandidaat-huurders

Inschrijven voor de wachtlijst bij De Molen

01-11-2020  Inschrijven kan digitaal. Als u klikt op de link: inschrijfformulier krijgt u een formulier toegestuurd. Dit kan een paar dagen duren.

Inschrijven kan digitaal met het inschrijfformulier. Hier kunt u een formulier opvragen: /inschrijfformulier

Dit dient u, vergezeld van uw inschrijving bij de Bond van Volkstuinders en een geldig ID bewijs (BSN nummer kunt u afschermen), opsturen naar: tuinpark.de.molen@gmail.com.

U betaalt eenmalig €23,- inschrijfgeld.

Dit geld kunt u overmaken naar onze rekening bij de Rabobank: NL55RABO0131780840 t.n.v. Tuinpark de Molen/Bond van Volkstuinders.

 

Wanneer mag u een tuin en tuinhuis kopen

Om in aanmerking te komen voor een tuin op De Molen moet u 14 dagen zijn ingeschreven als kandidaat-lid op ons tuinpark. De te koop staande tuinen moeten eerst 14 dagen op het publicatiebord hebben gehangen. Binnen die 2 weken hebben de tuinleden eerst de mogelijkheid de tuin te kopen, na die periode komen ook de kandidaat-leden in aanmerking.

Een tuin gezien

U hebt een afspraak gemaakt met de verkoper (telefoonnummer op het verkoopblad) en bent gaan kijken op een tuin. U heeft het huis van binnen en van buiten gezien. U hebt de tuin bekeken, de taxatierapporten nauwkeurig gelezen en gecontroleerd.

Pas dan schrijft u zich in op 1 of meerdere tuinen.

Inboedel

U bent niet verplicht om inboedel over te nemen.

Opening van ons park

In de wintermaanden zijn de hekken van ons tuinpark op slot. Het hek is dan alleen open op de zittingsdagen van het bestuur. Dit is de eerste zaterdag van de maand van 11.00 tot 12.30 uur.

 

 

Inschrijven op een tuin

Als u wilt inschrijven op 1 of meer tuinen dient u zich aan te melden bij het bestuur op de 1e en 3e zaterdag van de maand tussen 11:00 uur en 12:00 uur in de zomerperiode van april t/m september. In de winter (behoudens de maand januari) alleen op de 1e zaterdag van de maand.

Als u hebt aangegeven de tuin te willen kopen moet u wachten tot na 12:00 uur, dan hoort u of de gekozen tuin beschikbaar is.

Het lid dat het langst ingeschreven staat gaat voor, een tuinlid van De Molen gaat voor een kandidaat-lid.

Het bestuur is bevoegd in uitzonderingsgevallen hier van af te wijken.

 

Als een tuin u wordt toegewezen zal er een afspraak worden gemaakt voor de verkoop en de verdere administratieve afhandeling. Op de dag van verkoop dient de huurovereenkomst getekend te worden en dient u een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) te overleggen.

De gemiddelde huurprijs all-in bedraagt zo’n € 650,00 per jaar exclusief verzekering.

De tuinhuizen dienen verzekerd te zijn tegen brand en inbraakschade. De inboedel moet apart verzekerd worden.

 

U bent lid

Na de koop bent u officieel lid van Tuinpark De Molen.

Als lid van de vereniging heeft u rechten en plichten, een van de plichten is dat u minstens zes werkbeurten van 4 uur verricht. Dit kan zijn voor onderhoud van het tuinpark, clubhuis of andere werkzaamheden. Deze werkzaamheden vinden plaats in de maanden maart tot en met november op zaterdagmorgen van 9:00 tot 13.00 uur.

 

Nadere informatie hiervoor kunt u nalezen in het Huishoudelijk Reglement, artikel 17.


Terug naar: /tuin-kopen